Wettelijk vermeldingen

Het projectbeheer en de projectontwikkeling zijn uitgevoerd door het intercommunale ontwikkelingsagentschap IDETA, Quai Saint-Brice 35 BE-7500 DOORNIK, voor rekening van het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië. Tel. : +32 69 78 98 16 www.visitwapi.be

Financiering

Het project is medegefinancierd in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland. Met de steun van het Commissariaat-generaal voor Toerisme, Wallonië-Brussel Toerisme, de Federatie voor Toerisme van de Provincie Henegouwen en Ideta.

Informatie, uitgever en contactgegevens

Nicolas Plouvier, directeur van het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië, Quai Saint-Brice 35, BE-7500 DOORNIK Tel. +32 69 78 98 16 www.visitwapi.be

Inhoud

De inhoud van de website is uitgewerkt door het Huis voor Toerisme van Picardsich Wallonië.

X