Algemene verkoopvoorwaarden

Welkom op de online verkoopsite voor toeristische brochures van Picardisch Wallonië.

De algemene verkoopvoorwaarden regelen de verkoop van brochures tussen het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië (Maison du Tourisme de la Wallonie picarde) en u.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u een bestelling uitvoert. Door te bestellen aanvaardt u deze voorwaarden.

1 – Identificatie

Onze contactgegevens zijn:

VZW Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië / ASBL Maison du Tourisme de la Wallonie picarde

Quai Saint Brice 35

7500 Doornik

069 78 98 16

info@visitwapi.be

Intracommunautair btw-nummer: BE 0 0668.373.748

2 – Kenmerken van het product

Het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië biedt brochures, wandelkaarten en diverse objecten ter bevordering van het toerisme te koop aan. De meeste brochures kunnen gratis gedownload worden op de website.

3 – Hoe kunt u bestellen?

Als u een of meerdere brochures wilt kopen, moet u elk product dat u wilt kopen selecteren en toevoegen aan uw winkelwagentje. Wanneer u alle brochures die u wilt kopen hebt geselecteerd, kunt u de inhoud van uw winkelwagentje bevestigen en de bestelling plaatsen.

U wordt dan automatisch doorverwezen naar een pagina met de details van de producten die u hebt geselecteerd, en hun prijzen. Nadat u uw gegevens heeft ingevuld, klikt u op de blauwe knop “Verder naar verzendwijze”. Vervolgens verschijnt een overzicht van uw gegevens en uw bestelling, alsook van de totale kost ervan (verzendingskosten inbegrepen). Daarna kunt u de betaalwijze selecteren die uw voorkeur geniet.

Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, sturen wij u een e-mail om uw bestelling te bevestigen. Wij informeren u tevens over de behandeling ervan.

4 – Beschikbaarheid

Onze productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, voor zover de voorraad strekt. In geval van niet-beschikbaarheid van een product na het plaatsen van uw bestelling, brengen wij u op de hoogte via e-mail. Uw bestelling wordt dan automatisch geannuleerd en onmiddellijk terugbetaald.

5 – Prijzen

De prijzen van onze producten zijn in euro en inclusief Belgische btw. De leveringskosten worden aan het eind van het koopproces in rekening gebracht en liggen tussen 0,70 € en maximaal € 2 in functie van het gewicht van de bestelling.

6 – Betaling en levering

De betaling van uw aankopen wordt uitgevoerd met Visa, Mastercard of American Express. De kaart wordt gedebiteerd op het moment van de bestelling.

Indien u geen Visa, Mastercard of American Express hebt, kunt u eveneens betalen via overschrijving. In dit geval dient u contact met ons op te nemen via info@visitwapi.be.

7 – Veilig betalen

De transactieprocedures op onze website gebeuren met een leverancier van hoog beveiligde betaaldiensten, de firma STRIPE – https://stripe.com/be.

Als expert in beveiliging van betalingen waarborgt STRIPE dat gevoelige gegevens volgens de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen worden doorgegeven en opgeslagen.

In alle beveiligde zones waar het URL-adres van wapishop.be begint met https:// (waarbij de “s” staat voor “securised”) worden de gegevens versleuteld en dus beschermd voordat ze worden doorgegeven via het internet.

8 – Herroepingsrecht van 14 dagen en gevolgen van de herroeping

De consument heeft het recht om het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder boete of opgave van redenen, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van de levering van het product.

Bij uitoefening van het herroepingsrecht binnen de hierboven genoemde termijn zal alleen de prijs van het/de gekochte product(en) worden terugbetaald; de terugbetaling van de aankoop zal slechts plaatsvinden na ontvangst van het bewijs van terugzending van het product; de terugzendkosten blijven voor rekening van de koper.

9 – Wettelijke garantie voor de consument

De normen inzake consumentenbescherming zoals van toepassing in het kader van deze bepalingen worden toegelicht en zijn beschikbaar via de website van de Federale Overheidsdienst Financiën & Economie via de volgende link http://www.belgium.be/nl/economie/handel_en_consumptie/consumentenbescherming/elektronische_handel/

10 – Algemene Verordening Gegevensbescherming

Krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GPDR) mogen de verzamelde persoonsgegevens enkel worden opgeslagen en verwerkt voor doeleinden beschreven in dit wedstrijdreglement en niet langer dan strikt noodzakelijk voor het goede verloop van de wedstrijd.

De informatie inzake het opslaan en verwerken van persoonsgegevens kan rechtstreeks worden verkregen bij de vzw Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië (Verwerkingsverantwoordelijke) en/of bij de Verwerkingsverantwoordelijke, op volgend adres dpo@ideta.be.

De eigenaars van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens hebben bovendien het recht om deze gegevens recht te zetten, alsook om deze, op verzoek, te laten verwijderen, wetende dat, wanneer ze het recht op verwijdering inroepen vóór de datum van de loting, hun deelname zal worden geannuleerd.

Tot slot wordt uitdrukkelijk aangegeven dat het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië de verzamelde persoonsgegevens in geen geval mag verspreiden zonder voorafgaande toestemming van hun eigenaars, hetzij onder dwang van een rechterlijke instantie of om zijn ‘buitensporige verplichtingen’ van het gemeen recht na te komen.

11 – Geschillen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil tussen de partijen of vervolging voor betaling zijn alleen de rechtbanken van Doornik bevoegd.

X