Persoonlijke gegevens

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens

Het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië (Maison du Tourisme de la Wallonie picarde) is een VZW (vereniging zonder winstoogmerk), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 7500 Doornik (BE), Quai Saint-Brice 35, die hierna wordt aangeduid met de termen “wij”, “ons” of “onze”. Wij publiceren en exploiteren de website www.wapishop.be (hierna de “Site” genoemd). In deze Verklaring inzake de bescherming van gegevens betekent “u” iedere persoon die gegevens verstuurt naar ons, naar onze tussenpersoon of op de Site.

Opmerkingen of suggesties van welke aard dan ook ontvangen wij graag op ons adres of per e-mail aan info@visitwapi.be.

Bescherming van persoonsgegevens is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen ligt ons na aan het hart. Wij respecteren uw privacy. Iedere verwerking van persoonsgegevens, zoals uw naam of andere informatie over u, wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die ter zake van toepassing zijn, en zoals uiteengezet in deze Verklaring inzake de bescherming van gegevens. We zullen alleen informatie verzamelen wanneer dat nodig is (uw postadres, bijvoorbeeld, om uw online bestelling te kunnen opsturen).

U kunt onze online shop bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. U blijft anoniem tijdens uw hele bezoek en we kunnen u op geen enkel moment identificeren.

Gegevensverzameling en – gebruik

We bewaren en verwerken de gegevens over u om uw bestelling te verwerken. Zo kunnen wij uw naam, e-mailadres, postadres, leveringsadres (indien dit verschilt van het postadres).

Deze informatie en gegevens over u zijn noodzakelijk om uw bestelling te beheren en om ons in staat te stellen de diensten die wij u aanbieden en de informatie (bv. productaanbod) die u aanvraagt, te verbeteren en te personaliseren. We zullen de informatie die u ons verstrekt ook gebruiken om de financiële transacties te controleren en uit te voeren in verband met de betalingen die u online verricht, om het downloaden van gegevens vanaf onze website te controleren, om de presentatie en/of de inhoud van de pagina’s van onze website te verbeteren en ze aan te passen aan de gebruikers, om de bezoekers van onze website te identificeren, om onderzoek uit te voeren naar de kenmerken van de gebruikers, om u informatie toe te sturen waarvan wij denken dat ze nuttig kan zijn voor u of die u hebt aangevraagd, met name informatie over onze producten en diensten, mits u hebt aangegeven dat u er geen bezwaar tegen hebt dat wij contact met u opnemen voor dergelijke doeleinden. Indien u onze commerciële en toeristische berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich hier kosteloos en altijd tegen te verzetten door u uit te schrijven voor onze e-mailberichten (link “Me uitschrijven” onderaan de e-mail) of door een e-mail te sturen naar info@visitwapi.be.

Wij kunnen uw naam en adres aan een derde (bv. onze bezorgers of leveranciers) meedelen om u de goederen te leveren.

De betalingsprocedures die u op de Site uitvoert, worden door ons beheerd. Het is noodzakelijk dat de contactgegevens die u aan ons of op de Site verstrekt juist zijn en niet tot verwarring leiden en dat u ons op de hoogte brengt wanneer ze wijzigingen ondergaan.

Derden en links

Krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GPDR) mogen de verzamelde persoonsgegevens enkel worden opgeslagen en verwerkt voor doeleinden beschreven in dit wedstrijdreglement en niet langer dan strikt noodzakelijk voor het goede verloop van de wedstrijd.

De informatie inzake het opslaan en verwerken van persoonsgegevens kan rechtstreeks worden verkregen bij de vzw Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië (Verwerkingsverantwoordelijke) en/of bij de Verwerkingsverantwoordelijke, op volgend adres dpo@ideta.be.

De eigenaars van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens hebben bovendien het recht om deze gegevens recht te zetten, alsook om deze, op verzoek, te laten verwijderen, wetende dat, wanneer ze het recht op verwijdering inroepen vóór de datum van de loting, hun deelname zal worden geannuleerd.

Tot slot wordt uitdrukkelijk aangegeven dat het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië de verzamelde persoonsgegevens in geen geval mag verspreiden zonder voorafgaande toestemming van hun eigenaars, hetzij onder dwang van een rechterlijke instantie of om zijn ‘buitensporige verplichtingen’ van het gemeen recht na te komen.

Indien u meer wenst te weten over deze wet, kunt u het officiële online Publicatieblad van de Europese Unie raadplegen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

Cookies

Het is niet nodig het gebruik van cookies in uw browser toe te staan om toegang te krijgen tot onze Site. Het gebruik van de “winkelwagen”-functie en de bestellingen van goederen zijn echter onmogelijk zonder het activeren van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die onze server in staat stellen om uw computer als een unieke gebruiker te identificeren wanneer u bepaalde pagina’s van de Site bezoekt en die door uw browser worden opgeslagen op uw harde schijf. Cookies kunnen worden gebruikt om uw IP-adres te herkennen en besparen u tijd wanneer u op de Site bent of wanneer u op de Site wilt gaan.

U kunt het gebruik van cookies beperken door de overeenkomstige instellingen te kiezen in uw browser, maar dit zal het gebruik van de Site beperken. We verzekeren u dat onze cookies geen persoons- of privégegevens bevatten en vrij zijn van virussen. Als u meer informatie over de cookies wenst, kunt u terecht op www.allaboutcookies.org, en om te weten te komen hoe u ze uit uw webbrowser kunt verwijderen, gaat u naar de pagina www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Veilige gegevensoverdracht

Persoonsgegevens over u worden doorgegeven in versleutelde vorm tijdens uw bestelling en uw verbinding. Wanneer wij gegevens op de Site verzamelen, verzamelen wij uw persoonsgegevens op een beveiligde server. Wij gebruiken een firewall op onze servers.

Wij bieden fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen voor de inzameling, opslag en openbaarmaking van uw gegevens. Onze beveiligingsprocedures kunnen soms met zich meebrengen dat wij u een identiteitsbewijs vragen voordat wij persoonsgegevens met u delen. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw paswoord en uw computer tegen onbevoegde toegang.

Toestemming

Door het indienen van uw gegevens of door het gebruik van de Site stemt u ermee in dat wij uw gegevens gebruiken op de wijze zoals uiteengezet in de Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens.

X